بررسی نقش مستی در رکن روانی جنایات در حقوق کیفری ایران
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه واحد علوم تحقیقات ساوه
نام استاد/نام دانشجو : علی قدوسی